• 090 492 8088
  • 090 486 5533
  • 094 336 5533
  • 097 213 5533
  • support@oreentravel.com
Bảng giá Vé Tàu Nhật - Japan Rail Pass

Bảng giá Vé Tàu Nhật - Japan Rail Pass

BẢNG BÁO GIÁ THẺ TÀU NHẬT - JAPAN RAIL PASS

Vui lòng liên hệ với nhân viên của Oreen Travel nếu bạn cần tư vấn hoặc cần biết thêm thông tin về Japan Rail Pass - Hotline: 090 492 8088

LOẠI VÉ/TYPES OF SERVICE

SỐ NGÀY/DAYS

ORDINARY

GREEN

Adult

Child

Adult

Child

JAPAN RAIL PASS ALL

7 DAYS

29.110

14.550

38.880

19.440

14 DAYS

46.390

23.190

62.950

31.470

21 DAYS

59.350

29.670

81.870

40.930

HOKKAIDO RAIL PASS

3 DAYS

16.500

8.250

X

X

5 DAYS

22.000

11.000

X

X

7 DAYS

24.000

12.000

X

X

FLEX4DAYS

22.000

11.000

X

X

JR TOHOKU – SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS

FLEX5DAYS

19.000

9.500

X

X

ALPINE – TAKAYAMA – MATSUMOTO – AREA TOURIST PASS

5 DAYS

17.500

8.750

X

X

MT.FUJI – SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI

3 DAYS

4.500

2.250

X

X

TAKAYAMA – HOKURIKU AREA TOURIST PASS

5 DAYS

14.000

7.000

X

X

ISE – KUMANO – WAKAYAMA AREA TOURIST PASS

5 DAYS

11.000

5.500

X

X

KANSAI AREA PASS

1 DAYS

2.200

1.100

X

X

2 DAYS

4.300

2.150

X

X

3 DAYS

5.300

2.650

X

X

4 DAYS

6.300

3.150

X

X

KANSAI WIDE AREA PASS

5 DAYS

9.000

4.500

X

X

SANYO – SAN’IN AREA PASS

7 DAYS

19.000

9.500

X

X

KANSAI – HIROSHIMA AREA PASS

5 DAYS

13.500

6.750

X

X

HIROSHIMA – YAMAGUCHI AREA PASS

5 DAYS

11.000

5.500

X

X

KANSAI – HOKURIKU AREA PASS

7 DAYS

15.000

7.500

X

X

HOKURIKU AREA PASS

4 DAYS

5.000

2.500

X

X

SAN’IN – OKAYAMA AREA PASS

4 DAYS

4.500

2.250

X

X

SETOUCHI AREA PASS

5 DAYS

17.000

8.500

X

X

OKAYAMA – HIROSHIMA – YAMAGUCHI AREA PASS

5 DAYS

13.500

6.750

X

X

ALL SHIKOKU RAIL PASS

3 DAYS

9.000

4.500

X

X

4 DAYS

10.000

5.000

X

X

5 DAYS

11.000

5.500

X

X

7 DAYS

12.000

6.000

X

X

KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS

2 DAYS

4.000

2.000

X

X

NORTHERN KYUSHU AREA PASS

3 DAYS

8.500

4.250

X

X

5 DAYS

10.000

5.000

X

X

ALL KYUSHU AREA PASS

3 DAYS

15.000

7.500

X

X

5 DAYS

18.000

9.000

X

X

SOUTHERN KYUSHU AREA PASS

3 DAYS

7.000

3.500

X

X

OSAKA – TOKYO HOKURIKU ARCH PASS

7 DAYS

24.000

12.000

X

X

JR EAST SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS

FLEX6DAYS

26.000

13.000

X

X

SANYO – SAN’IN – NORTHERN KYUSHU PASS

7 DAYS

22.000

11.000

X

X